Kungsbacka-medlemmar skänker miljon till ungdomar

Kungbacka Golfklubb har en historik av att fostra storstjärnor. Sophie Gustavsson och Fredik Jacobson är två av dem. Nu donerar en familj som är medlemmar i klubben en miljon kronor, fördelat över fem år, för att hjälpa dagens juniorer nå sina drömmar.
– Vi på Kungsbacka GK är oerhört tacksamma och vill rikta ett stort tack till grundarna av fonden, säger klubbchef Jasmine Rawsthorne i ett pressmeddelande.

Stiftelsen som nu instiftas går under namnet Fund to Future by Kungsbacka GK, och kommer dela ut individuella stipendier till juniorer från 16 års för att främja deras fortsatta elitsatsning. Förhoppningen är at fler av klubbens juniorer ska klara övergången mellan amatör och proffskarriär.

Stipendiaterna utses årligen av en kommité bestående av klubbchef, en represenant från juniorkommitén och klubbens huvudtränare. De fattar beslut baserat på prestation och engagemang, och med en grund i att stipendiet ska ge mottagaren möjlighet till ökat tävlingsdeltagande både i Sverige och internationellt.
Både Fredrik Jacobson och Sophie Gustavson kommer att finnas tillhands för att stötta stipendiater med sina erfarenheter.
Fredrik Jacobson:
– Vilket fantastiskt, långsiktigt initiativ, detta lägger grunden för oss på Kungsbacka GK att kunna förvalta våra spelare, skapa rätt miljö och resurser för de som ser en proffskarriär inom golfen som sitt yrkesval. Nu får vi äntligen en möjlighet att hjälpa till att bygga bron emellan juniorgolfen och proffskarriären redan på klubbnivå, vilken möjlighet! Jag kommer aktivt följa stipendiaterna på nära håll och avsätta tid för att delta där stöd kan behövas. Detta är en bra tid, mycket är på plats, många duktiga spelare är på gång…

“Fina chanser att få fram nya storspelare”

Ordförande Måns Palmgren utvecklar:
– Vi är otroligt glada över Fund for Future som ger våra elitsatsande juniorer ett mycket bra stöd även när de inte är juniorer längre. Normalt får spelarna, efter 21 års ålder, sköta sin egen finansiering. Med hjälp av stiftelsen får ungdomarna möjlighet till ekonomiskt stöd till sin elitsatsning även efter att de fyllt 21 år. Lägg därtill möjligheten till professionell coaching inom olika områden vilket ger fina chanser att få fram nya storspelare från Kungsbacka GK.

Stiftelsen är öppen för bidrag även från privatpersoner och företag som är intresserade av at vara med at stödja klubbens lovande juniorer och elitspelare.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please reload

Please Wait